Jak uzavřít darovací smlouvu

Krok 1
Seznamte se s návrhem darovací smlouvy. Ten je k dispozici níže ve formátu pdf a to ve verzi s elektronickým podpisem z naší strany nebo ve verzi pro klasický podpis.

Krok 2
Poskytněte nám vaše identifikační údaje, které budou součástí odstavce 1 darovací smlouvy a specifikujte výši vašeho příspěvku dle odst. 2.1 darovací smlouvy. To můžete udělat vyplněním jednoho z následujících formulářů.

Krok 3
Údaje, které nám zašlete v kroku 2 použijeme k vyhotovení darovací smlouvy ve formátu PDF, které opatříme zaručeným elektronickým podpisem osoby jednající naším jménem, tedy jménem Obdarovaného a následně ho zašleme prostřednictvím elektronické pošty na vaši emailovou adresu resp. na emailovou adresu, kterou nám poskytnete v kroku 2 jako emailovou adresu Dárce.

Krok 4
Poté, co od nás obdržíte vyhotovení darovací smlouvy ve formátu PDF, připojíte k němu buďto váš elektronický podpis resp. elektronický podpis osoby jednající jménem Dárce a zašle nám toto vyhotovení zpět prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu Obdarovaného uvedenou v odst. 1 darovací smlouvy, anebo zaslanou darovací smlouvu vytisknete ve dvou vyhotoveních, která opatříte podpisem osoby jednající jménem Dárce a datem podpisu s tím, že jedno vyhotovení si ponecháte a druhé zašlete klasickou poštou na adresu sídla Obdarovaného uvedenou v odst. 1 darovací smlouvy.

V případě, že by Vám smlouva podepsaná z naší strany elektronicky nevyhovovala, můžeme v kroku 3 vyhotovit verzi darovací smlouvy uzpůsobenou pro klasický podpis obou smluvních stran. V takovém případě bychom vám poslali klasickou poštou na adresu, kterou v kroku 2 označíte jako korespondenční, dvě vyhotovení darovací smlouvy opatřená podpisem osoby jednající jménem Obdarovaného s tím, že vy byste připojili podpis osoby jednající jménem Dárce včetně data tohoto podpisu a jedno vyhotovení byste si ponechali a druhé nám zaslali zpět na adresu sídla sdružení resp. Obdarovaného dle odst. 1 darovací smlouvy.