Množství synapsí na neuron

graf

Synapse jsou v modelu rozděleny do 627263 skupin. Je vidět, že množství synapsí na neuron se pro jednotlivé skupiny mohou značně lišit od několika set až po téměř 18000 synapsí na neuron. Štítky na ose x označují, do jaké thalamokortikální populace která skupina patří. Červené křížky označují inhibiční skupiny a modré kroužky excitační skupiny.