Model simulovaného thalamokortikálního systému

model simulovaného thalamokortikálního systému

Schéma biologicky inspirovaného modelu simulovaného thalamokortikálního systému, které ukazuje propojení dvou kortikálních oblastí, thalamu a retikulárního jádra. Každá kortikální oblast je rozdělena do 4 vrstev (v lidském mozku je jich 6). Neurony v těchto vrstvách jsou seskupené do tzv. hypersloupců (hypercolumns), což mají naznačovat přerušované čáry. Pro větší srozumitelnost bylo z obrázku vypuštěno cca 200 slabších spojů. Grafické symboly dále naznačují výskyt různých neuronových typů.