Čtvercový podnět generovaný pomocí frameworku SpikeStream

čtvercový podnět

Jedna sekunda aktivity v simulovaném modelu sítě. Uvedená data se týkají modelu s více než 364 miliony neuronů organizovanými do dvou kortikálních oblastí, z nichž každá se skládá z mřížky 132x132 hyper-sloupců. /A/ Simulované EEG pro první kortikální oblast kalkulované jako součet proudu v pyramidových neuronech škálované vzdáleností každé buňky od umístění simulované elektrody (zde se předpokládá do středu plochy). /B/ Diagram frekvence akčních potenciálů (firing rates) pro různé neuronové typy, každý řádek na ose y představuje jednu skupinu neuronů. Firing rates byly pro přehlednost vyhlazeny pomocí posuvného Gaussova okna (sigma = 10 ms). Barevná škála označuje počet pálících neuronů ve skupině od 0% nejtmavší po 2% nejsvětlejší. /C/ Topografické diagramy v momentě příchodu prvního akčního potenciálu pro pět skupin neuronů a časové okno vyznačené modrými rámečky v /B/. 1 - 5 jsou skupiny zahrnující postupně neurony z první kortikální oblasti typu p2/3, ss4(L2/3), p5(L5/6) a p6(L4), a z thalamu T1 CoreE.