Efektivita systému vyrovnávání zátěže

slabé škálování

Na výpočetní náročnost mají největší vliv následující faktory: (a) zpracování zpráv ve frontě synaptických událostí, (b) deprimace (oslabení) synapsí, (c) updatování stavu neuronů, (d) potenciace synapsí, (e) komunikace. Čas potřebný pro výpočet čtyř hlavních složek je poměrně konstantní při různém počtu procesorů a velikosti modelu a to ve všech třech výpočetních módech: SMP (jedna CPU na uzel), DUAL (dvě CPU na uzel) a VN (čtyři CPU na uzel). To svědčí o tom, že výpočetní zátěž je rovnoměrně rozdělena v rámci celého systému. Nicméně výpočetní náročnost komunikační komponenty se s rostoucím počtem procesorů zvyšuje logaritmicky.