Projekt MAKROPULOS 2.0’11

Dnešní společnost není vůbec připravena na realitu, kde by se lidé dožívali byť jen několikanásobně víc než dnes. Moment, kdy se podaří odhalit tajemství fungování lidského mozku, a kdy výkon počítačových systémů bude dostačovat k jeho emulaci se však přibližuje. Zda k tomu dojde za 20 nebo za 120 let záleží jenom na tom, kolik prostředků půjde do výzkumu. Jejich objem je zase přímo úměrný tomu, jak hodně bude společnost tyto technologie chtít.

Cíle projektu
 • ukazovat, že výrazně delší život nemusí znamenat kolaps společnosti, ale naopak její další rozvoj
 • shromažďovat proto vědecky podložené důkazy a argumenty
 • zapojovat se do mezinárodních aktivit a hnutí v této oblasti
 • budovat a rozšiřovat komunitu příznivců

Primární kroky
 • mapovat výzkumné projekty

  , odhalující podstatu fungování lidského mozku, projekty kde se jedná o počítačovou reprezentaci, simulaci či model fungování mozku resp. jeho částí, a technologie BCI neboli rozhraní mozek-počítač
 • monitorovat nové poznatky

  z uvedených oblastí a přinášet je prostřednictvím Serveru MAKROPULOS českému publiku a komunitě příznivců
 • sledovat aktuální dění

  v mezinárodní komunitě, účastnit se mezinárodních akcí v uvedených oblastech, prohlubovat a navazovat nové kontakty

Označení 2.0 znamená, že se jedná o návrat našeho hlavního zaměření k výzkumu mozku a technologiím přenosu mysli do umělých systémů, ke kterému jsme se hlásili v počátcích existence našeho sdružení v letech 2000 – 2005. Více o historii sdružení naleznete zde. Přípona ’11 pak vyjadřuje rok, ve kterém byl projekt odstartován.

Náš web využívá nástrojů prostředí GROU.PS, které umožňují aktivní zapojení návštěvníků stránek v podobě přidávání komentářů k jednotlivým příspěvkům včetně přidávání vlastních příspěvků. Byli bychom velice rádi, kdyby se zapojili zejména znalci či studenti oborů neurobiologie, neurologie, počítačových věd, neuronových sítí a dalších, kteří by dokázali transformovat relevantní odborné články do podoby srozumitelné lidem z ostatních oborů. Více zde Příznivci > Spolupráce.


Pokračovat na

Share

Makropulos

7 příznivců

Příznivci