Poskytnutí příspěvku na provoz Serveru MAKROPULOS

Částka:


Požaduji potvrzení o poskytnutí daru


Požaduji darovací smlouvu


Požaduji smlouvu o reklamě (Sponzorská smlouva)


Nepožaduji žádný z uvedených dokladů

provedení platby
Provoz serveru zajišťuje neziskové Sdružení MAKROPULOS, které se snaží sledovat vývoj v oblasti poznávání lidského mozku a technologií, které z tohoto poznání mohou těžit.

Pokračovat na Serveru MAKROPULOS